צבע הכסף – טיפים להתנהלות הכלכלית של העסק

קוראים יקרים, שנת הכספים עומדת להסתיים וזו ההזדמנות האחרונה שלנו לבדוק את הנתונים העסקיים שלנו ולהשפיע על התוצאות העסקיות. קיימת חשיבות גם לצורה בה עורכים את הדוח והמסמכים שאנו מצרפים מפני שכל אלה משפיעים באופן ישיר על חבות המס הסופית שלנו ויש להקפיד לעשות זאת בצורה נכונה ומלאה.
התוצאות אותן נשיג ישפיעו על מספר תחומים שעליהם נעבור במאמר היום.

* גובה המס אותו נשלם – שיעור המס שאנו משלמים נגזר באופן ישיר מההכנסה החייבת אותה נדווח בדוחות השנתיים. הכנסה חייבת היא התוצאה המתקבלת לאחר שמפחיתים את ההוצאות המוכרות מהמחזור העסקי השנה – הרווח הנקי. המדרגה הנמוכה עומדת כיום על 10% והגבוהה על 48%. סף המס בישראל עומד כיום על 4,800 ₪ לגבר ו- 5,700 ₪ לאישה (לחודש) – מתחת לשכר זה לא משולם כלל מס הכנסה.

* תקרת ההפרשות לביטוחים וחסכונות – הפרשות לקופות גמל וביטוחים סוציאליים (פנסיה, ביטוח מפני אובדן כושר עבודה וכד') מזכות אותנו בחבות המס. תקרת הסכומים שנוכל להפריש באפיקים אלה מחושבים מתוך ההכנסה החייבת, אך עד תקרת הכנסה של 118,800 ₪. אובדן כושר עבודה ניתן לעשות בשיעור של עד 75% להכנסה המדווחת.

* קצבאות להן נהיה זכאים בעתיד – שיעור הקצבה שנקבל נגזר מתוך ההכנסה שנדווח לרשויות המס. הקצבאות השכיחות: דמי מילואים, דמי לידה, מענק מס
הכנסה שלילי. דיווח הכנסה נמוכה עלולה לפגוע בצורה משמעותית בזכויות שלנו ולכן יש חשיבות לבצע את החישובים והשיקולים מכל ההיבטים. מסיבה זו יש לשקול את כדאיות ההכרה בהכנסות בשלב מוקדם ולחילופין- דחיית הוצאות לפי הצורך.

* הוצאות מוכרות – הוצאות שיפחיתו את חבות המס. בפקודת מס הכנסה אין הגדרה מדויקת מהי הוצאה מוכרת, אך ממנה משתמע כי הוצאה מוכרת היא הוצאה שהוצאה למטרת ייצור הכנסה שהושגה באותה שנת מס. משכך הם פני הדברים עלינו לבחון כל הוצאה באופן ספציפי לכל אחד. פרט להוצאות העסקיות הקלאסיות שכל אחד מאתנו יודע שהן הוצאות עסקיות ישנן סוגי הוצאות שיוכרו לעסק בתחום מסוים אך לא יוכרו לעסק בתחום אחר בשל אופי הפעילות (למשל: רכישת בריכת שחייה תהא מוכרת לעסק שמפעיל קייטנה אך לא תהיה מוכרת בעסק המטפל במכירת תכשיטים).
מי שמפעיל את העסק שלו מהבית זכאי להכרה בהוצאות הנובעות מעצם השימוש בבית כמשרד, ניתן לקזז את החלק היחסי של המשרד מתוך הבית ועד 25% מההוצאות:
הוצאות אחזקת משרד – ארנונה, חשמל, טלפון, ביטוחים, ריבית המשולמת על המשכנתא, תיקונים, אינטרנט.
הוצאות כיבודים – 80% מהוצאות כיבוד קל במשרדי העסק. הוצאות אירוח מחוץ למשרדי העסק אינן מוכרות.
הוצאות ביגוד – 80% מהוצאות ביגוד שנרכשו לצורכי העבודה.
הוצאות רכב – 45% מכלל ההוצאות הקשורות ברכב – דלק, טיפולים, ביטוחים, אגרת רישוי וטסט. יש לשים לב כי יש לרשום את מס' הרכב על כל חשבונית. לעוסקים מורשים יש לשים לב לכללי הקיזוז במע"מ.
– תרומות – תרומות אומנם אינן הוצאה מוכרת אך הן מזכות את התורם בהטבות מס, תרומה לעמותה שאושרה (כתוב ע"ג הקבלה "עמותה אושרה ופטורה מניכוי מס לפי ס' 46) מזכה ב- 35% מגובה התרומה בתנאי שתרמנו 420 ₪ ויותר באותה שנת מס.

לסיכום, ישנם מספר תחומים המשפיעים על גובה המס' שאנו משלמים, חבות המס' שמגיעה לנו ובאילו תחומים. חשוב לכל בעל עסק, במיוחד עסקים מתחילים להיות מודעים לכל החוקים והסעיפים הקשורים במ' הכנסה וחבות מס'- כך תוכלו לדעת היכן אתם יכולים לחסוך כסף, לשלם פחות ולהשתמש ברווח שנוצר לכם לקידום העסק במקום לוותר עליו.

Leave a Reply

Your email address will not be published.